Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Pozosta?e jednostki

O?rodek Eksploatacji i Zarz?dzania Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN

O?rodek Eksploatacji i Zarz?dzania
Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN

 

ul. Jana Heweliusza 8, 10-724 Olsztyn;

tel. +48 89 523-45-55; fax +48 89 523-43-47 (sie? miejska)

tel. +48 89 523-44-00; fax +48 89 523-44-84 (sie? uczelniana)

kod kadrowy: 22-0300; kod finansowe: 2211, 2215

http://www.man.olsztyn.pl/

http://www.uwm.edu.pl/usk/

 

 

Zarz?dzaj?cy MSK OLMAN

prof. dr hab. Janusz Piechocki

tel. +48 89 523-36-21, +48 89 523-44-66, +48 89 523-44-90

jpt@man.olsztyn.pl

 

Przewodnicz?cy Rady U?ytkowników MSK OLMAN

mgr Wojciech Samulowski

tel. +48 89 523-38-00

w.samulowski@uwm.edu.pl

 

 

Dyrektor O?rodka OLMAN, Koordynator MSK OLMAN

mgr in?. Robert d’Aystetten

tel. +48 89 523-45-55, fax: +48 89 523-43-47

dart@man.olsztyn.pl

 

Dzia? Sieci Uczelnianej UWM:

tel. +48 89 523-44-00, fax: +48 89 523-43-47

 

Dzia? Sieci Miejskiej:

tel. +48 89 523-45-55, fax: +48 89 523-44-84

 

 

Informacj? wytworzono:

OEiZ MSK OLMAN

Za tre?? odpowiada:

Robert d’Aystetten

Data wytworzenia:

2007-04-26

 


Ta strona by?a odwiedzana 1243 razy (w tym z UWM 34 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-26
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa